3 Days Mgahinga Mountain Gorilla tracking

3 Days Mugahinga Gorilla tracking

Day 1: Pickup from Kigali or Entebbe Airport and transfer to Kisoro Town.
Day 2:Gorilla Tracking main activity full day
Day 3: Transfer back to the Airport: End of 3 Days Mugahinga Gorilla National Park Safari